Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Trenere og støtteapparat

Trenere:
Stig Enlid
932 25 481
Egil Burkeland
922 07 075
Ketil Paulsen
909 15 434
Ketil Marinussen
Petter Sumstad
986 8 9958
Johannes Eggen
412 27 130
Peder Ude
980 92 898


Lagleder :
Lisbeth Fimland
970 24 689


Økonomiansvarlig:
924 68 187
Anne Britt Michalsen (01)
938 05 300


Dugnadsansvarlig:
Line Vatn (00)
959 71 014
Anders Nilsen (01)
924 63 407